12ovezande

Slotkoers Ovezande 15-09-2012
Slotkoers Ovezande 15-09-2012
Slotkoers Ovezande 15-09-2012
Slotkoers Ovezande 15-09-2012
Slotkoers Ovezande 15-09-2012
kopgroep 2e van links Dennis Raadtgever, 3e v.l. Johnny van der Klooster
Slotkoers Ovezande 15-09-2012
kop Erik Vereecken, 3e v.r. Jacques Schuit, 3e.v.l. Francois Franse
Slotkoers Ovezande 15-09-2012
kop Kees Reijnhout
Slotkoers Ovezande 15-09-2012
Slotkoers Ovezande 15-09-2012
Slotkoers Ovezande 15-09-2012
Slotkoers Ovezande 15-09-2012
Slotkoers Ovezande 15-09-2012
Eerste doorkomst, kop rechts Erik Vereecken
Slotkoers Ovezande 15-09-2012
Slotkoers Ovezande 15-09-2012
kop rechts Erik Vereecken
Slotkoers Ovezande 15-09-2012
Slotkoers Ovezande 15-09-2012
Slotkoers Ovezande 15-09-2012
Slotkoers Ovezande 15-09-2012
Slotkoers Ovezande 15-09-2012
kop Jaques Schuit
Slotkoers Ovezande 15-09-2012